חברת חשמל לישראל  –  איתור תשתיות רגישות תת- קרקעיות בשיטת איתור וגילוי "ללא-הרס"

העבודות תתבצענה בכל הארץ – ההסכם למשך שנתיים – היקף 3,000,000 ש"ח