תיק רישוי בניה

היתר בנייה (תיק רישוי בניה) הוא האישור הניתן ע"י הועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם הקמת בניין חדש או הריסת בניין, תוספות או שינויים חיצוניים למבנה קיים, שינוי פנימי הפוגע בקונסטרוקציה של המבנה, התווית דרכים, סלילת דרך או סגירתה, חפירות, הנחת תשתיות, שינוי בשימושים ביחס להיתר קיים, הצבת מבנה זמני ועוד.

מהו התהליך לבקשת היתר בנייה?

 • יש להוכיח את הבעלות על הקרקע של מבקש ההיתר. (אישור של מנהל מקרקעי ישראל)
 • בקרקע משותפת או בבתים משותפים יש להחתים את כל בעלי הזכויות בקרקע. עפ"י חוק המקרקעין יש להחתים 75% מהבעלים, או 2/3 מהבעלים ברכוש המשותף.
 • במקרים של בניית מבנה חדש, חובה להציג מפה טופוגרפית של האתר – מפה זו חייבת להיות מעודכנת ע"י מודד מוסמך עד 1/2 שנה לפני זמן בקשת ההיתר.
 • חישובים סטאטיים על ידי מהנדס בניין.
 • תכנית סניטארית על ידי מהנדס אינסטלציה.
 • אישור של אתר לשפיכת פסולת המוכר על ידי המשרד לאיכות הסביבה.
 • היתר הבנייה לוועדה המקומית כולל תוכנית המפרטת בדיוק רב את תוכניות הבניין. התוכנית חייבת לכלול חתימות של האדריכל, המהנדס והשכנים.
 • במקרים בהם דרושה הקלה בבנייה, על מגיש הבקשה לפרסם בשלושה עיתונים. מבקש ההקלה מחויב לשלוח בדואר רשום את נוסח ההקלה לכל בעלי המגרשים הגובלים לאתר, וכן להציב שלט ברור ובולט בחזית המבנה או הקרקע.
 • תיק רישוי בינוי – מצריך מספר אישורים שבלעדיהם לא ניתן לקבל היתר בנייה: אישור חברת חשמל, אישור של בזק, אישור תקינות חומרי הבנייה ע"י מעבדה מוסמכת, אישור רשות העתיקות, אישור תוכניות ביוב, אישור של שירותי הכבאות והצלה, אישור פיקוד העורף לתוכנית הממ"ד.
 • חתימה של המועצה המקומית – לאחר אישור התוכניות ע"י מהנדס המועצה.
 • כמו כן, יש לבצע תשלום של היטל השבחה ואגרות בנייה.

תיק רישוי בנייה

תהליך בנייה הוא תהליך מורכב וסבוך הדורש התמקדות בפרטים רבים, חברת נקסטקום בע"מ מספקת  ללקוחותיה מכלול שלם פתרונות באמצעות אנשי רישוי בעלי ניסיון רב בהתנהלות מול הרשויות השונות. אנו מטפלים בכל התהליך ומונעים "כאבי ראש" ורעשי רקע מיותרים עבור לקוחותינו.

השירותים שלנו כוללים:

 • תכנון הפרויקט עבור הלקוח או ביצוע תוכניות קיימות.
 • סיור שטח להבנה אופטימלית של צרכי הלקוח לשם ביצוע העבודה.
 • הפקת תוכניות מפורטות עבור הרשויות השונות.
 • טיפול ותשלום אגרות.
 • קבלת כל האישורים השונים הדרושים לקבלת ההיתר.

חברת נקסטקום בע"מ היא אחת החברות הגדולות, היציבות והמוערכות בתחום התקשורת והאנרגיה בישראל. לחברת נקסטרום בע"מ יש ניסיון עצום בייזום, תכנון וביצוע של פרויקטים מורכבים ובהתנהלות יעילה מול הרשויות השונות וכל הגופים הרלבנטיים מה שמבטיח ללקוחותינו קיצור זמן יקר וחסכון כספי רב. לחברת נקסטקום בע"מ, יש מחלקה ייעודית לטובת נושא תיק רישוי בנייה, מה שמבטיח טיפול מהיר ויעיל. אם ברצונכם לשמוע פרטים נוספים על תהליך היתר בנייה נשמח אם תצרו איתנו קשר בטלפון: 1-800-488-488 או בטלפון: 073-2320200 או צרו קשר כאן.