ארכיון

Negba-Sewage

שדרוג תשתיות בשטח הקיבוץ הכולל ביצוע של תשתית צנרת מים וביוב, תשתית חשמל,פיתוח נופי, גינון, תשתיות כבישים ומדרכות, פריסת קנים

Road Signs

כחלק מפרוייקט הרכבת הקלה בירושלים בתחום תשתיות התקשורת נקסטקום ביצעה עבודות תשתית הכוללות שינויים בהסדרי התנועה שהצריכו פריסה של שלטי