חברת נקסטקום זכתה במכרז מי כרמל בע"מ –  תאגיד המים והביוב של חיפה

זהו הסכם מסגרת לעבודות קידוח אופקי כולל תשתיות מים בדרך צרפת , חיפה

היקף עבודות 6,500,000 ₪