חברת נקסטקום זכתה בהסכם של חברת משק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ לביצוע עבודות שירותי פריסת תשתית אלחוטית הכולל תכנון , ביצוע ותחזוקה למשך 36 חודשים