Customers

 

קבוצת נקסטקום פעילה אל מול לקוחות רבים ומגוונים ומעמידה לרשות לקוחותיה יכולת מקצועית רב-תחומית מוכחת, מומחיות טכנו-הנדסית ומערך שירות יעיל ואיכותי הפרוס בפרישה ארצית ומציע רמת איכות ושירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

בכל אחד מהתחומים והמגזרים בהם קבוצת נקסטקום פועלת, היא מספקת שירותים מתקדמים למגוון רחב של חברות ממגזרים שונים: חברות טלקום, יזמים בתחום האנרגיה, חברות הכבלים, תעשייה ומסחר, קיבוצים, רשויות וגופים מוניציפליים, גופים ממשלתיים, יזמים וקבלנים בתחומי הבניה וההנדסה האזרחית, תעשיות ביטחוניות, חברות היי-טק, גופים מוסדיים, תחבורה ציבורית, ומגוון חברות ציבוריות ופרטיות.


Telecom

Energy


Security


Institutional


Business


Authorities