חברת נקסטקום תתכנן ותקים שתי חוות סולאריות קרקעיות בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק כולל של כ-MWp25 בהיקף של כ -30 מיליון שקל עבור קבוצת האנרגיה הצרפתית EDF

חברת נקסטקום תתכנן ותקים שתי חוות סולאריות קרקעיות בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק כולל של כ-MWp25. הקמת הפרויקט תימשך כשישה חודשים ממועד צו הכניסה לעבודה.

היקף הפרויקט בכללותו עומד על מעל 30 מיליון שקל, כשלהערכת החברה, שיעורי הרווחיות בפרויקט יהיו דומים לשיעורי הרווחיות הנהוגים בחברה בפרויקטי ביצוע עבודות קבלניות.

להמשך קריאה