ארכיון

Haifa Train

קידוח מתחת לקו רכבת חיפה – בוצעו 4 קידוחים מדויקים באורך 120 מ' כ"א עבור קווי מים בצינורות פוליאתילן בקוטר

HOT

שדרוג רשת HOT שדרוג מערכות תקשורת הכוללות: רשת תת"ק, עורקים אופטיים, השחלת סיבים, חיבורי רשת לבתים ואחזקה שוטפת של מערכות

IPTV-Hotels

מערכת IPTV במלון אלכסנדר מערכת IPTV מלונאית הכוללת ממשק מותאם למלון  ואינטגרציה עם מערכת מלונאית. סה"כ כ- 120 נקודות צפייה

Sirin

פרויקט טורבינות רוח ברמת סירין – ביצוע עבודות תשתית אזרחית הכוללות סלילת דרכי גישה באורך 2 ק"מ, הקמת 11 יסודות

Haemeq Train

רכבת העמק בוצעו 20 קידוחים מדויקים באורכים 50מ'-220מ' עבור קווי מים בצינורות פוליאתילן בקטרים 315 מ"מ – 900 מ"מ צמוד